Terminal

Våre lokaler i Venusvegen 21 på Verdal inneholder også en omlastningsterminal hvor vi tilbyr flere tjenester:
Omlastning, mottak, lagring og utkjøring av varer.
Vi har utetruck og mottak av alle slags varer for utkjøring.